// Dinsel ya da Manevi Sorun

Dinsel ya da Manevi Sorun

Dinsel ya da Manevi Sorun
Dinsel ya da manevi bir sorun klinik ilgi odağı olduğunda bu kategori kullanılabilir. Örnekleri arasında inançların sorgulanması biçiminde sıkıntı veren yaşantılar, inanç değiştirmeyle birlikte gelen sorunlar ya da bir dinsel örgüt ya da kurumla ilişkili olması gerekmeyen manevi değerlerin sorgulanması vardır.  Read More →
Copyright © 2011 Antalya Psikoterapi | Psikoterapist | Hipnoz | Psikiyatrist. Tüm hakkı saklıdır.