// KLİNİK İLGİ ODAĞI OLABİLECEK DİĞER DURUMLAR

Dinsel ya da Manevi Sorun

Dinsel ya da Manevi Sorun
Dinsel ya da manevi bir sorun klinik ilgi odağı olduğunda bu kategori kullanılabilir. Örnekleri arasında inançların sorgulanması biçiminde sıkıntı veren yaşantılar, inanç değiştirmeyle birlikte gelen sorunlar ya da bir dinsel örgüt ya da kurumla ilişkili olması gerekmeyen manevi değerlerin sorgulanması vardır.  Read More →

Yas

Yas
Sevilen birinin ölümüne gösterilen tepki klinik ilgi odağı olduğunda bu kategori kullanılabilir. Bazı yas tutan bireyler kaba tepkilerinin bir parçası olarak Majör Depresif Epizoda özgü semptomlar sergiler (örn. üzüntü ve uykusuzluk, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi eşlik eden semptomlar). Yas tutan kişi depresif duygudurumu “olağan” kabul eder, ancak insomnia ya da anoreksiya... 

Yaşla İlişkili Kognitif Gerileme

Yaşla İlişkili Kognitif Gerileme
Kişinin yaşı göz önünde bulundurulduğunda olağan sınırlardan olan, yaşlanma sürecine bağlı nesnel olarak gösterilen kognitif bir gerileme klinik ilgi odağı olduğunda bu kategori kullanılabilir. Bu durumda olan bireyler adları ya da randevularını anımsamakta güçlük çektiklerini belirtebilirler yada bu bireylerin karmaşık sorunları çözmede zorlukları olabilir. Bu kategori... 

Sınırda Entelektüel İşlevsellik

Sınırda Entelektüel İşlevsellik
Klinik ilgi odağına, sınırda entellektüel işlevsellik, yani 71-84 aralığında bir IQ eşlik ettiğinde bu kategori kullanılabilir. Belirli birtakım mental bozukluklarla (örn. şizofreni) birada görüldüğünde Borderline Entellüktüel İşlevselliğin Mental Retardasyondan (70 ya da altında bir IQ) ayırt edilmesi özellikle zor olur.  Read More →

Çocuk ya da Ergen Antisosyal Davranışı

Çocuk ya da Ergen Antisosyal Davranışı
Bir mental bozukluğa (örn. Davranım Bozukluğu, Antisosyal Kişilik Bozukluğu ya da bir Dürtü Bozukluğu) bağlı olmayan erişkin antisosyal davranışı klinik ilgi odağı olduğunda bu kategori kullanılabilir. Örnekleri arasında çocukların ya da ergenlerin tek bir antisosyal eylemi (bir antisosyal davranış örtüsü değil) sayılabilir.  Read More →

Temaruz (Simülasyon)

Temaruz (Simülasyon)
Temarruzun başlıca özelliği, askere gitmek ya da askeri bir görevi üstlenmekten kaçma, işten kaçma, maddi (parasal) tazminat alma, cezai takibattan yakayı kurtarma ya da ilaç elde etme gibi dış uyaranlar nedeniyle yapılan, amaçlı (kasıtlı) olarak, doğru olmayan ya da abartılı fizik ya da psikolojik semptomlar çıkartmadır. Belirli birtakım koşullarda Temarruz uyumsal bir davranışı... 

Tedaviye Uyumsuzluk

Tedaviye Uyumsuzluk
Bir mental bozukluğun ya da genel tıbbi bir durumun tedavisinin önemli bir yönü ile uyumsuzluk gösterme, klinik ilgi odağı olduğunda bu kategori kullanılabilir. Uyumsuzluk nedenleri arasında uygulanan tedaviden kaynaklanan rahatsızlık (örn. ilaç yan etkileri) tedavi harcamaları, önerilen tedavinin olumlu ve olumsuz yanlarıyla ilgili olarak kişisel değer yargıları, dinsel ya da... 

Erişkinin Cinsel Kötüye Kullanımı

Erişkinin Cinsel Kötüye Kullanımı
Bir erişkinin cinsel kötüye kullanımı(örn:cinsel zorlama, ırza tecavüz) klinik ilgi odağı olduğunda bu kategori kullanılmalıdır.    Read More →

Erişkinin Fiziksel Kötüye Kullanımı

Erişkinin Fiziksel Kötüye Kullanımı
Bir erişkinin kötüye kullanımı (örn. eşini dövme, yaşlı ana babanın kötüye kullanımı) klinik ilgi odağı olduğunda bu kategori kullanılmalıdır.  Read More →
Copyright © 2011 Antalya Psikoterapi | Psikoterapist | Hipnoz | Psikiyatrist. Tüm hakkı saklıdır.